Program

Bland en uppsjö av program, metoder och livsfilosofier utmärker sig steps4LiFE genom att ta hälsa till en högre nivå. Vårt mål är att ge Dig verktyg och principer genom teoretisk och praktisk utbildning, så att du själv kan välja att forma ditt liv och nå den högsta möjliga utveckling av kropp, sinne och själ.

För att hjälpa dig att nå ditt mål med Din hälsa använder vi oss av vetenskapligt beprövade metoder som historiskt visat sig ha långvarig positiv inverkan på människan som helhet. Vårt mål sträcker sig längre än att enbart behandla symtomen som många sjukdomar ger upphov till, även om detta ingår och är en stor och viktig del av vårt program. Vi eftersträvar att nå grundorsaken till varför du inte upplever en optimal hälsa, vända ditt sjukdomsförlopp samt förebygga och förhindra framtida ohälsa.

Följande punkter är en del av vårt program.

Personlig hälsoprofil

Varje människa är unik. Det finns ingen magisk kur anpassad för alla. För att kunna hjälpa dig att nå dina mål med din vistelse kommer vi därför att ta god tid till att lyssna på dina behov och din historia. Tillsammans med vår trevliga personal går vi igenom ditt nuvarande hälsotillstånd, sjukdomar och medicinering och gör ett anpassat program som Du själv väljer. Här ingår bl.a. följande punkter.

 • Samtal och läkarundersökning.
 • Utförligt frågeformulär kring nuvarande hälsotillstånd.
 • Kontroll av vikt, blodtryck BMI.
 • Blodprov där bl.a. blodsocker, kolesterol, triglyceridnivåerna mäts samt andra tester efter konstaterat behov under läkarundersökningen.
 • Uppsättning av personliga mål och långsiktig plan för genomförande och uppföljning.

 

Kost

Vår kropp byggs upp av den mat vi äter. Du kommer att få undervisning i vad som är den bästa tänkbara kosten och hur den kan hjälpa dig samt hur du enklast själv lagar den när du kommer hem. Men framförallt kommer du att få ta del av de utsökta rätter som vår kock dukar fram.

Det finns idag ingen tvekan över att en växtbaserad kost är den mest fördelaktiga när det gäller långvarig hälsa och förebyggande av sjukdomar. Maten du får är därför noga utvald och tillagad på de bästa råvaror. Du kommer att bli positivt förvånad över hur god mat kan förbättra din hälsa!

Följande programpunkter finns under denna rubrik.

 • Föreläsningar av erfarna läkare om hur kost påverkar vår hälsa.
 • Föreläsningar av dietist om vilken näring vår kropp behöver och hur en växtbaserad kost överlägset når upp till dessa höga krav.
 • Matlagningsdemonstration där du får vara med i skapandet av välsmakande och näringsrik mat.
 • Kostplanering där du tillsammans med dietist skapar en individuell meny baserad på din smak som du tar med dig hem för att fortsätta med efter avslutat program.

Behandlingar

Sjukdomar, stress och förvärvade skador kan ha stor negativ inverkan på vår upplevda livskvalitet. En kortsiktig lösning är ofta att stilla smärta och obehag genom medicinering. Vi har valt ut naturliga behandlingar som har lindrande och lugnande effekt.

Ibland kan skador uppstå som kräver en längre terapi. Tillsammans med sjukgymnast har du möjlighet att få individuellt utformade övningar som du kan ta med dig hem. Några behandlingar som kommer att erbjudas.

 • Sjukgymnastik
 • Vattenbehandlingar
 • Värmebehandlingar
 • Massage
 • Avslappningsövningar
 • Föreläsningar om olika behandlingsformer

 

Motion

Det är en livets lag att vår kropp behöver rörelse. Inaktivitet är ofta en orsak till många sjukdomar och det är lätt att fastna i negativa vanor.

Motion är ett effektivt verktyg för att förebygga våra vanligaste folksjukdomar, hålla vikten under kontroll och motverka åldrande. I många fall är motion ett av de bästa botemedelen för att få hälsan tillbaka och väcka viljan till liv.

Aktivitet är en del av livet och därför har vi personliga tränare som ser till att du får en anpassad träning som du klarar av och älskar. Du erbjuds följande.

 • Personligt anpassat träningsprogram som börjar här och fortsätter när du kommer hem.
 • Möjlighet till gruppträning.
 • Natursköna promenader.
 • Genomgång av stretchövningar.
 • Föreläsningar om motionens positiva inverkan på hälsan.

Andlig hälsa 

Förhållandet mellan sinnet och kroppen är mycket intimt. Många sjukdomar är orsakade eller förvärras av depression, sorg, oro, missnöje, skuld och samvetskval.

Vi vill erbjuda befrielse från negativa tankar och känslor och istället rikta fokus uppåt. Du har möjlighet till förtroliga samtal med själavårdare som kan hjälpa dig att lämna det bagage du bär på och uppleva frihet. Inom andlig hälsa har vi följande programpunkter.

 • Föreläsningar om samspelet mellan kroppen och sinnet.
 • Tid för enskiljda samtal med själavårdare.
 • En vilodag där du ges möjlighet till kroppslig och sinnlig återhämtning.
 • Få förnyade livskrafter genom positiv musik.