Om oss

oss

Steps4life är ett team av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster o.s.v. som verkar för att motivera och inspirera människor till att komma igång med en hälsosam livsstil som ger mer energi och livsglädje i vardagen. Våra värderingar bygger på att människan är en helhet som måste förstås utifrån fysiska, mentala, sociala och andliga aspekter. Varje individ är unik och måste behandlas som sådan.

Därför bemöter vi på Steps4life våra hälsogäster med individanpassade metoder för att tillsammans utveckla verktyg som kan stärka och upphöja den enskilda människan.

Steps4life är organisationsmässig ett företag med en styrelse som ansvarar för att planera, samordna och genomföra hälsoveckorna i projektform. Styrelsemedlemmarna är själva engagerade praktiskt under veckan eftersom vi brinner för att möta människor.

I stolt samarbete med:

Lifestyle TVSjundedags Adventistsamfundet